ericaeklund

Privacy Policy

GDPR
Jag följer dataskyddsförordningen (GDPR). Jag varken säljer, handlar eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och jag följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska mina kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket jag beskriver nedan. Jag behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

1. VID KÖP AV VÅRA TJÄNSTER: För- och efternamn, Personnummer, Adress, Mailadress, Telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera min tjänst till dig och för bokföringslagen. Jag får uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på min hemsida. Dina uppgifter sparas hos min betalleverantör Stripe. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos mig.

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER: Jag sparar namn och mailadress hos min mailleverantör Flodesk eller New Zenler för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmejl och kampanjer. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från mig.

3. MEDLEMSKAP: Ditt namn och mailadress finns även registrerad i min kursportaler New Zenler då det är din inloggning till medlemskapet som du har köpt. Betalar du kursen via min kursportal så lämnar du även dina betaluppgifter till min säkra betalningsleverantör Stripe. Jag sparar inspelade gruppsamtal för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna om du har missat ett gruppsamtal. De samtalen sparas så länge de är aktuella, sedan raderas dem. Samtalen sparas på kurssidan under respektive ämne.

4. PÅ WEBBSIDAN: Jag sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett sitt godkännande. De sparas tills jag ersätter dem med nya eller tills min referens vill att de ska tas bort.

6. SAMMANFATTNINGSVIS: Jag behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredje part. Du har rätt att kontakta mig om du vill ha ut information om de uppgifter jag har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta mig på ericaeklund@manuskonsult.se

Om du har klagomål på min behandling av dina personuppgifter efter att du har kontaktat mig med ditt önskemål och inte känner dig tillfreds har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Företagsnamn: Manuskonsult Erica Eklund
Baldersgatan 11
603 36 Norrköping
org nr 770818-1925

Uppdaterad 2021-10-29