ericaeklund

Kurser

VÅGA SKRIVA
DIN SJÄLVBIOGRAFI


Har du bestämt dig för att skriva självbiografiskt. Då är detta kursen för dig. Det är en självstudiekurs som du gör i din egen takt när det passar dig. Då jag inte vill att du ska vara ensam i skrivprocessen har du också tillgång till min expertis som författarcoach i en sluten Facebookgrupp. 

2023 - DITT BÄSTA
SKRIVÅR


Om du vill se ett annat resultat nästa år så betyder det att du behöver förändra något. Den här minikursen hjälper dig att utvärdera det senaste året och förändra det som behöver förändras för att skapa de allra bästa förutsättningarna för det allra bästa skrivåret hittills. 

REDIGERING MED LÄTTHET

Någon älskar att redigera medan någon annan tycker att det är svårt. Någon fastnar i fasen, ofta av rädsla för att bli färdig. Så länge du inte är färdig med ditt manus kan du heller inte bli bedömd. Jag har skapat två PDF:er med mallar och tips på vad och i vilken ordning du kan arbeta med din redigering.